. FINANCIEEL JURIDISCH 80 dagen volledig traject

PER CURSIST VERSCHILT DE ZELFSTUDIE

VAKKENPAKKET NAAR KEUZE – DE 800 UUR STUDIE BELASINGSUREN GELDEN ALS RICHTLIJN TEVENS MOET VOLDAAN ZIJN AAN DE TIEN HBO KWALIFICATIES ZOALS OMSCHREVEN.

Cursisten kunnen ook kiezen voor een vrijwel individueel flexibel programma waarbij bovenstaande uren als leidraad worden gebruikt. Dit betekent dat de uren verdeeld worden over veertiendaagse of wekelijkse bijeenkomsten in een kleine werkgroep waarbij dezelfde lesinhoud en programma kan worden gevolgd. Er wordt dan wel iets meer een beroep gedaan op zelfstandigheid. Vrijstellingen op basis van eerder behaalde diploma’s. !

HET COMPLETE PROGRAMMA LEVERT U RUIM 15 DIPLOMA’S BEROEPSOPLEIDINGEN WAARONDER DIPLOMA HOUDER ADMINISTRATIEKANTOOR, MBA DIPLOMA, DIPLOMA SOCIALE ZEKERHEID EN DE REGISTER AANTEKENING VAN STIBEX waardoor u laat zien professioneel werkzaam te willen zijn. Hierdoor bent u gekwalificeerd als bewindvoerder beschermingsbewind, bedrijfsconsulent, belastingsadviseur, administratieconsulent, budgetcoach.Als ex opleider uit het HBO docent methodiek maatschappelijk werk, eerste graads bevoegd opleider pedagogische en agogische vakken, onderwijskundige en rechten master gezondheidsrecht geregistreerd bij CRKBO als bevoegd opleider verzorg ik BRANCHEGERICHTE opleidingen

U VOLGT IN HET PROGRAMMA DE VOLGENDE ONDERDELEN of verkrijgt vrijstelling bij het in het bezit hebben van een van de onderdelen. PROPEDEUSE 10 EXAMENS ASSOCIATE DEGREE 15 EXAMENS BACHELOR 20 EXAMENS
MASTER 25 EXAMENS EN SCRIPTIE

Examen programma STIBEX ASSOCIATIE SOVS WFT LSSO

PD praktijkdiploma boekhouden 3 examens

praktijk diploma bewindvoering, budgetcoaching en schuldhulpverlening. 1 examen

diploma MBA 5 examens plus

belastingrecht 1 examen

faillissementsrecht en schuldhulpverlening 1 examen

omgangskunde/ juridische kennis/ juridische vaardigheden
klantcontacten 5 examen

juridisch adviseur bedrijfsrecht 7 examens

diploma sociale zekerheid basis 1 examen

juridisch adviseur bedrijfsrecht 7 examens

belastingrecht, vermogensrecht, faillissementsrecht, procesrecht, communicatieve vaardigheden voor juristen, huurrecht, arbeidsrecht 7 examens

diploma sociale zekerheid 2 examens

basis en vervolg

wft examens keuzevakken

ADVISEUR BASIS diploma 1 exammen

EXPERT ZORGVERZEKERINGEN 1 examen

CONSUMPTIEF KREDIET 1 examen

ADVISEUR PENSIOENEN EN HYPOTHEKEN 1 examen

FINANCIEEL MANAGEMENT Stibex 4 examens

Vakopleiding bedrijfsadministratie VBA 9 examens

en scriptie