Wat is een mentor?

Van mentorschap is sprake na een uitspraak van een kantonrechter. Een mentor zorgt voor het persoonlijk welbevinden van mensen die(tijdelijk) niet in staat zijn dat zelf te doen. Als wettelijk vertegenwoordiger mag een mentor besluiten nemen in het belang van het welzijn van de cliënt. Een mentor regelt bijvoorbeeld zorginzet, het bevorderen van sociale relaties en de ondersteuning van de zelfredzaamheid van de cliënt, de coördinatie van inzet en taken en indien nodig, het afgeven van signalen aan huisarts, instanties, organisaties en instellingen. Het gaat hier om zaken op zorginhoudelijk gebied ( de niet vermogensrechtelijke kant). Het laatste is de verantwoordelijkheid van een bewindvoerder. Wanneer er sprake is van schuldproblematiek zal er veelal een bewindvoerder nodig zijn. In dat geval zal er regelmatig overleg gevoerd worden tussen de mentor en de bewindvoerder om de zaken goed op elkaar af te stemmen, zoveel mogelijk in samenspraak met de cliënt.

De zorgmentor is gezien de huidige ontwikkelingen in de zorg hard nodig, kan zorg inzetten, coordineren en aansturen. Dit neemt mantelzorgers veel werk uit handen, met een professionele inzet. De zorgmentor wordt aangesteld door de rechtbank, wordt door hen gecontroleerd en de klant betaald de vergoeding aan de mentor. Vaak worden de kosten hiervan vergoed door bijzondere bijstand.

                

De mentor kan in verschillende omstandigheden uitkomst bieden aan mensen van 18 jaar en ouder. Het betreft een brede doelgroep. Ouderen kunnen ten gevolge van gevorderde vergeetachtigheid of dementie ondersteuning nodig hebben, psychiatrische patiënten hebben behoefte aan extra begeleiding , verslaafden redden het niet alleen. Ook mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking ten gevolge van hersenletsel zijn onderdeel van de doelgroep. De mentor wordt benoemd om mensen tegen zichzelf en anderen te beschermen en de kwaliteit van het bestaan te bevorderen. De benoeming vindt plaats op verzoek van de betrokkenen, de partner of familie, de officier van justitie, de bewindvoerder, de kantonrechter zelf, vertegenwoordigers van een instelling en woonvoorziening waar de cliënt verblijft of andere partijen zoals de huisars, de GGZ, Stichting Geriant, het ziekenhuis, wooncorporaties, de gemeente of de thuiszorg. De periode waarvoor een mentor wordt benoemd is eindig. Soms volgt een verlenging van een periode maar zodra iemand weer in staat is goed voor zichzelf te zorgen (of bij overlijden), stopt het mentorschap.  bron info.menstorschap

De opleiding is drie maanden elke veertien dagen een middag of avond.  Aan bod komen intakegesprekken, zorg indicaties, indicatiestelling, WMO, participatiewetgeving, sociaal zekerheidsrecht.  De investering is 1250 euro voor een kwartaal.  Opgeven via de SERVICE WEBSITE http://www.webshop-humanistische-services.nl