DE OPLEIDING IS BEDOELD VOOR OPLEIDERS DIE IN COMPANY AAN MEDEWERKERS TRAININGEN EN CURSUSSEN WILLEN GEVEN EN/OF EEN EIGEN OPLEIDINGSPRAKTIJK ALS ZZP OPLEIDER

Elke training komen uw persoonlijke leervragen aan bod.
Ik werk met de opleidersmethodiek ervaringsleren, de begeleidingsmethodiek taakgericht werken en de filosofie van de kleinschaligheid.
Juist in deze tijden heeft kleinschaligheid, de sociale economie de kracht om te innoveren en te integreren. Na de cursus bent u in staat om met diverse werkvormen cursisten op te leiden tot professionele werkers in hun vakgebied.
U bent in staat om vakinhouden op een begrijpelijke wijze over te brengen in de drieslag kennis, houding en vaardigheden.
U bent in staat om ISO en NEN normen om te zetten in leerdoelen en cursisten te begeleiden totdat deze normen zijn behaald

U leert de onderwijsfuncties:

– bevorderen van zelfstandig leren
– mogelijkheden van trainen en opleiden
– het gebruik van leermiddelen
– leerdoelen maken
– de rol van motivatie
– didactische aanwijzingen, matregelen, variabelen en werkvormen
– de functies van de opleider/coach
– de rol van de opleider
– wat is leren?
– methodisch o;leiden en coachen
– de cursist leren laten leren
– manieren van leren
– functioneringsgesprekken
– toetsen van het leerresultaat

De actief structurerende leerstijl past bij een leervorm waarbij de docent via een dialoog kennis overdraagt. De lerende zal zelf criteria moeten zoeken, handelingen opbouwen, informatie zoeken, leerstratgieen leren. Kortom de lerende heeft dan zelf een grote mate van inbreng in de werkvormen en in zijn eigen leerproces. Leren is dus een proces waarbij de lerende geholpen door de opleider van een passief receptief ontvangende leerstijl moet leren over te gaan naar de actief structurerende leerstijl. Deze definitie voldoet aan de criteria die zijn opgesteld door HP Stroomberg c.s.

Volwassen educatie moet aan enkele criteria voldoen: a. het moet gericht zijn op het zelfstandig leren handelen van de cursist b. er moet een grote eigen inbreng zijn van de cursist c. het huidig handelen of werksituatie van de cursist is het uitgangspunt.

Maatwerk
Elke training kan er daarom inhoudelijk anders uitzien en is afgestemd op uw vragen.
De cursussen worden in individuele sessies en werkgroepen gegeven en zijn gericht op de ontwikkeling van kennis, houding en vaardigheden.
De inhoud van de training wordt afgestemd op de persoonlijke leerbehoeften van cursist.
De cursussen worden momenteel gegeven in Utrecht
Er worden per onderdeel tentamens afgenomen.

Diplomering
Aan het eind van de opleiding ontvangt men – na het behalen van de tentamens – en een examen een diploma. Het  geeft aan dat u gekwalificeerd bent voor het beroep waarin u de training/cursus heeft gevolgd.