OP ONS YOU TUBE KANAAL HUMAAN LOKAAL kunt u de presentatie vinden van de opzet van de organisatie. Wij vragen een ieder commitment met het HUMANISTISCH GEDACHTENGOED zoals verwoord op de website http://www.humaanlokaal.be.
Bent U al direct gemotiveerd om mee te werken dan bieden wij verschillende mogelijkheden:
Voor de zelfsturende teams richten we per stad, wijk of dorp, een werknemers diensten cooperatie op. Dit bestaat uit een werknemers zelfbestuur. Hierin vormt men eigen beleid en activiteiten.
De leden daarvan zijn tevens werknemer van de Cooperatie en hebben een arbeidsovereenkomst. De winst realisatie = omzet min kosten = salaris. Dit salaris moet worden gedeeld met alle leden/werknemers.. De uitbetaling en administratie hiervan verloopt via pay rol
Ondernemers ZZP ers komen in een Ondernemers cooperatie en factureren aan deze Cooperatie. De winst realisatie = omzet – kosten.
De Cooperatie betaald de factuur. Ieder spreekt gezamenlijk af wat en wie factureert en hoeveel.
Voor ZZP ers en free lancers organiseren wij tevens een BROODFONDS.
De eerste sollicitatie ronden hebben wij inmiddels al opgezet. Voornamelijk kijken we eerst even of iemand een HBO of meer opleiding heeft die relevant is om door de kwaliteitseisen heen te komen van de rechtbank. Deze kunnen namelijk direct aangesteld worden als bewindvoerder, die aanstelling geschiedt door de rechtbank. Als u dat heeft en u bent gepasseerd verzoek ik u mij daarover een email te sturen zodat u alsnog kunt worden uitgenodigd.
De bedoeling is dat straks door heel Nederland in dorpen en wijken in buurthuizen spreekuren worden gehouden voor schuldhulpverlening, taallessen, inburgering, budgetcoaching, beschermingsbewind en allerlei andere activiteiten in de buurt. Dat kunnen sociale coöperaties zijn, of festiviteiten voor de buurt. Dit gaat in ZELFSTURENDE TEAMS in een organisatie met zeer lage overhead.
Degenen die onvoldoende zijn opgeleid kunnen een opleiding volgen bij de academie. Zie http://www.humanistische-academie.nl
Het kan zijn dat wij de opleiding financieren, of betalen maar dan vragen wij van u tijdelijk vrijwilligerswerkzaamheden uit te voeren. Ook kan het UWV of de Gemeente uw opleiding bekostigen. Na de opleiding heeft u een baan. !
KIJK OP
http://www.humaanlokaal.be en YOU TUBE KANAAL HUMAAN LOKAAL
Indien u nu al direct een LEDEN WERK overeenkomst met de Cooperatie wenst kunt u mij een email sturen waarin u mij dat bevestigt. De overeenkomst wordt u dan toegestuurd.
Voor de zelfsturende teams richten we per stad, wijk of dorp, een werknemers diensten cooperatie op. Dit bestaat uit een werknemers zelfbestuur. Hierin vormt men eigen beleid en activiteiten.
De leden daarvan zijn tevens werknemer van de Cooperatie en hebben een arbeidsovereenkomst. De winst realisatie = omzet min kosten = salaris. Dit salaris moet worden gedeeld met alle leden/werknemers.. De uitbetaling en administratie hiervan verloopt via De WERKBANK uitzendbureau van Dirk. Er is geen onderhandeling over de hoogte en is mede afhankelijk van het aantal gewerkte uren.
Leden zijn in dienst van de Cooperatie en werknemer. WERKBANK verzorgt alle afdrachten en verzekeringen sociale premies. Ook de ziekteverzuim, ziekte uitkering etc verloopt dan allemaal via de WERKBANK Mijnwerkbank.nl BV sociale lasten en premies afdraagt, zijn medewerkers als payrollmedewerkers in dienst bij Mijnwerkbank.nl BV. Het contract zal dan ook via Mijnwerkbank.nl BV lopen.)
U kunt via inschrijving op http://www.humaanlokaal.ccvshop.nl aangeven dat u zich aanmeld. Uw email wordt daarna doorgezet naar CURATON BV voor de concrete afwikkeling van de arbeidsovereenkomst.