ELKE VADERDAG LEZEN WE WEER IN DE DAGBLADEN HOEVEEL VADERS EN KINDEREN ELKAAR NA EEN ECHTSCHEIDING NIET MOGEN / KUNNEN ZIEN MEDE DANKZIJ DE VOLSTREKTE INCOMPETENTIE VAN DE JEUGDZORG EN RAAD VD KINDERBESCHERMING ALSMEDE VAN RECHTERS DIE DERGELIJKE DOMME SCHADELIJKE BESLISSINGEN NEMEN.
IN EEN BIJEENKOMST WORDT U VERTELD WAT U WEL KAN DOEN EN WAAROM NA EEN ECHTSCHEIDING DE KINDEREN CONTACT DIENEN TE ONDERHOUDEN MET HUN VADER
WE GEBRUIKEN HET BOEK OMGANGSRECHT NA ECHTSCHEIDING VAN MR DRS GM VAN DUIN