Het besturingssysteem van samenlevingen moet worden gemoderniseerd. De wetten sociale gewoonten en economische afspraken waarmee we elke dag werken vormen een laag boven op een reeks instructies protocollen en veronderstellingen over hoe de wereld werkt. DEZE ZIJN ACHTERHAALD EN HOPELOOS OUDERWETS. Besturingssystemen gebaseerd op de theorie van survival of the fittest voldoen niet meer. Besturingssystemen puur gebaseerd op biologische drijfveren voldoen niet meer. Mensen zijn meer dan de som van biologische driften. Ook de idee dat mensen alleen als machines soepel werken als ze worden gestraft of beloond, straffen als ze doen wat jij niet wilt en belonen als ze doen wat jij wel wilt, is ook GEEN VERHEFFEND SYSSTEEM. Het gaat er vanuit dat mensen niet verschillen van paarden. Maslow ontwikkelde daarom de Humanistische Psychologie en ontdekte intrinsieke motivatie als gedrag de best voorkomende motor voor activiteit. Intrinsieke motivatie is van groot belang voor alle economische activiteiten. Bestuurders en politici / de politiek moet niet werken met straffen en belonen, ze drukken intrinsieke motivatie de kop in, prestaties en creativiteit worden verminderd, goed gedrag wordt verdrongen. Onethisch gedrag wordt bevorderd, ze werken verslavend, en werken korte termijn denken in de hand.