Humanistische opvoedkunde is gebaseerd op de humanistische waarden en vorming zoals geformuleerd in de Humanistische psychologie van Maslow,  Rogers ( leren in vrijheid ) alsmede intentionele opvoeding van Langeveld.

De Humanistische pedagogiek onderscheid de individuele begeleiding en vorming  in Remedial Teaching, studie coaching en de onderwijskunde/ didactiek. dat aangeeft hoe leerkrachten kunnen werken vanuit de Humanistische vorming of hoe een school onderwijskundig kan zijn georganiseerd op basis van Humanistische waarden en uitgangspunten.

We onderscheiden de beroepsvormingen :

  • Humanistisch pedagogisch werker/ studiecoach /
  • Humanistisch didactisch onderwijskundig ontwikkelaar

Beide opleidingen duren twee a drie jaar afhankelijk van je vooropleiding en vergen een investering van 1250 euro per kwartaal en in tijdsinvestering eenmaal per veertien dagen een middag of avond studie bijeenkomst