Cursus gemeenteraadslid:

inhoud toepassing humanisme als gemeenteraadslid / decentralisatie / participatie samenleving en mogelijkheden / sociaal aandeelhouderschap/ WMO taken en uitvoering / openbare ruimte / bestemmingsplan/ ruimtelijke ordening / sociale woningbouw /

We komen tien weken eenmaal per veertien dagen vier uur kosten leden humaan lokaal 40 euro leden Humanistisch Verbond 40 euro niet leden 90 euro. voor de hele cursus